Zahájení školního roku 2020/2021

Veškeré informace k zahájení školního roku, rozvrhy hudební nauky, výtvarného a tanečního oboru i volitelné předměty budou zveřejněny 26. 8. 2020. Systém pro přihlášení žáků do hudební nauky a hudebních seminářů bude aktivní 1. 9. 2020 od 10. 00.

    Informace o zahájení školního roku 2020 – 2021

 Školní rok zahajujeme 1. září od 13. 00. do 17. 30

V té době probíhá domluva rozvrhu s učiteli nástrojů a zpěvu a zápis do všech oborů a volitelných předmětů, které nebyly zapisovány přes internet.

Zařazení žáků k jednotlivým učitelům bude zveřejněno na nástěnce ve vstupní chodbě školy.

Výuka hudební nauky, hudebního semináře, sborů, orchestru, výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru začne 7. září 2020.

Žáci, kteří se do 4. 9. řádně nepřihlásí, nebudou zařazeni do seznamu žáků školy a budou osloveni  žáci, kteří čekají na přijetí ke studiu.

 ZÁPIS DO HUDEBNÍCH NAUK, HUDEBNÍHO SEMINÁŘE A SBORŮ

Rozvrhy HN, Hudebního semináře a sborů budou zveřejněny na novém webu školy od 27. 8. 2020

Hudební nauka,  hudební semináře a sbory

a)všechny ročníkyHN včetně PHV   se zapisujípřes internet  (pozvánku s odkazem dostanou všichni do emailů). Adresa na formuláře k zápisu bude uvedena na novém webu školy.

b) Hudební semináře a sbory: Adresa na formuláře k zápisu bude uvedena na novém webu školy.

Formuláře k zápisu budou aktivní 1. 9. od 10.00 hod.

Kdo z rodičů žáků, kteří chodí na hudební nauku,neobdrží nejpozději  do pondělí 31. 8.  do emailu pozvánku k zápisu do HNkontaktujte, prosím, pí. Janu Kasanovou na emailu: jakas840@gmail.com.

Na hudební semináře a sbory se žáci přihlašují bez pozvánky. V hudebním semináři prosím zvolte správně úroveň předmětu. Semináře označené II jsou určeny pokročilým studentům, kteří se výuky semináře účastnili už nejméně dva školní roky.

Sbot Čtveráček je určen pro malé děti a začátečníky, sbor Kalamajka pro pokročilejší žáky. Nevíte-li si rady se zařazením žáků, kontaktujte vyučující  (paní Š. Heřmánková, D. Vodičková)

Upozorňujeme rodiče, že vzhledem ke koronavirové situaci jsou skupiny žáků v hudební nauce max. 15 dětí (Čakovice), 12 dětí (Satalice) v hudebním semináři max. 11 dětí.