Stále pokračujeme v distanční výuce

Podle nařízení vlády z 12. 10. přechází výuka všech oborů ZUŠ na distanční formu. Všichni pedagogové školy se opět ozvou svým žákům a dohodnou se na formě distanční výuky.