Od 12. dubna začínáme vyučovat individuální výuku ve škole

Provoz školy se bude řídit pokyny MŠMT. Veškeré informace budou upřesněny do 12. 4.