Zápis do talentových zkoušek

zápis do talentových zkoušek provedete na tomto odkazu

Zapisujte jméno dítěte, mail a telefon na jednoho z rodičů.

Termíny talentových zkoušek:

29. 4. Čakovice

11. 5. Čakovice

17. 5. Satalice

3. 6. Čakovice

Všechny termíny se budou konat od 16. 00 do 18. 00

K talentovým zkouškám se dostavte 5 minut předem a vyčkejte před budovou školy, dokud si pro Vás nepřijde člen komise. Vyrozumění o výsledku talentových zkoušek bude zveřejněno na webu školy 21. 6. 2021. V případě nejasností kontaktujte paní Kozinovou tel: 777291919

CO SI PŘIPRAVIT: 

Posuzujeme předpoklady ke studiu

HUDEBNÍ OBOR

ověřuje tyto dovednosti:    

  • hudební sluch a rytmické cítění (zpěv připravené písně, rozpoznávání vysokých a nízkých tónů, opakování jednoduché melodie, vytleskání rytmu)
  • ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem

VÝTVARNÝ OBOR

uchazeč: přinese s sebou 5 prací

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

uchazeč:

  • PŘEDVEDE ZPAMĚTI 1 BÁSEŇ
  • komisi předloží na papíru název básně, jejího autora, případně název básnické sbírky

TANEČNÍ OBOR

uchazeč:

  • PŘEDVEDE RYTMICKÁ A SLUCHOVÁ CVIČENÍ, PŘÍPADNĚ IMPROVIZACI
  • DÍVKY – OBLEČENÍ: legíny + tričko, OBUV ponožky nebo cvičky – ne však nutně, DLOUHÉ VLASY v culíku
  • CHLAPCI – OBLEČENÍ: legíny nebo tepláky (ne však volné) + tričko, OBUV: ponožky nebo cvičky – ne však nutně

V letošním roce se lze přihlásit na talentovou zkoušku pouze přes rezervační systém. Kdo nebude přihlášen, nebude přezkoušen.

Veškeré další informace o přijímání žáků, kritériích a o tom, co si mají žáci připravit najdete na tomto webu v sekci Talentové zkoušky pro školní rok 2021-22