11. 5. – talentové zkoušky – přesuny výuky

11. 5.. od 16. 00 probíhají v ZUŠ talentové zkoušky.

Výuka od 16. 00 odpadá těmto učitelům: V. Jakimeczková (prezenční), J. Kasanová (prezenční i distanční), , K. Podlahová (distanční), J. Anděličová (distanční) M. Kozinová (distanční), M. Rousková (prezenční), Š. Heřmánková (prezenční)

Výuka pana učitele Jakubce bude přesunuta od 16. 00 do učebny č. 9-