Výuka v ZUŠ od 24. května

od 24. května do konce školního roku budeme hudební nauku a seminář nadále vyučovat distančně.

 Všechny ostatní kolektivní předměty (TO, VO, LDO, sbory, soubory)  vyučujeme od 24. 5. prezenčně ve škole.

V tomto týdnu se Vám ozvou vyučující kolektivních předmětů, zda bude, vzhledem k velikosti skupin třeba, aby děti přinesly potvrzení o negativním testu nebo čestné prohlášení V případě, že se Vám učitel neozve není žádný doklad třeba nosit.