Výuka hromadných hudebních předmětů od 25 6. 2022

od 25. června do konce školního roku se nevyučují hromadné hudební předměty (hudební nauka, hudební seminář, orchestry, sbor.