Domluva rozvrhu + rozvrh VO a TO

Individuální předměty se domlouvají s vyučujícími od 1. 9. dle následujícího rozpisu: