Zápis do hudební nauky, hudebního semináře a sboru Kalamajka

V případě, že jste se dosud nezapsali do hudební nauky nebo hudebního semináře, přihlaste se na telefonu 777291919 – M. Kozinová

Rozvrh HN a HS

Školní rok 2022/23

HUDEBNÍ NAUKA (HN) a PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA (PHV)

vyučují: Bc. Jana  Kasanová, PaedDrMgr. Dominika Vašků,  Bc. Vladimíra Jakimeczková,  Mgr. Pavlína Křováčková, Markéta Kozinová PhD,