Informace k zahájení školního roku 2022-23

Od pondělí 5. září bude probíhat výuka v individuálních hudebních oborech.

Od 12. září bude probíhat výuka hromadných předmětů.

  • Výtvarný obor
  • Literárně dramatický obor
  • Taneční obor
  • Hudební nauka
  • Hudební seminář

Od 19. září bude probíhat výuka sboru Kalamajka.

O přidělení nových žáků k učitelům nebo o přestupu k novému učiteli je možné se informovat od 30. 8. 2022 na telefonu M. Kozinové: 777291919