Talentové zkoušky pro školní rok 2023-24

Přijímací výběrové řízení na školní rok 2023 – 2024. Registrace probíhá pres systém na tomto odkazu.

1) TERMÍNY:
22. 5. v Satalicích od 16. 00 do 18. 00

 • taneční obor pouze v tomto termínu

27. 4.  a  30. 5. v Čakovicích od 16,00 do 18,00 hodin

2) INFORMACE O STUDIU:

HUDEBNÍ OBOR

 • děti od 5 let jsou přijímány pouze na sborový zpěv
 • děti, které v září 2023 nastoupí do 1. tř. ZŠ jsou přijímány do přípravné hudební výchovy (jedná se o skupinovou výuku, ve které žáci aktivizují a prohlubují své pěvecké, rytmické, poslechové a pohybové dovednosti), studium nástroje následuje od 2. pololetí, případně září 2023 (celkem 2 vyučovací hodiny týdně)
 • děti, které v září 2023 nastoupí do 2. tř. ZŠ jsou přijímány ke studiu na nástroj a zároveň studiu hudební nauky (celkem 2 vyučovací hodiny týdně)
 • ve 4. ročníku si žáci vybírají další povinně volitelný předmět (celkem 3 vyučovací hodiny týdně)
 • v Čakovicích nabízíme studium hry na klavír, keyboard, akordeon, housle, violu, violoncello, flétnu zobcovou a příčnou, klasickou kytaru a elektrickou kytaru, harfu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv a hudební nauku
 • v Satalicích vyučujeme hru na klavír, keyboard, flétnu zobcovou a příčnou, klarinet, saxofon, housle, violu, violoncello, klasickou kytaru, bicí nástroje, sólový zpěv a hudební nauku

VÝTVARNÝ OBOR

 • nabízí studium kresby, malby, grafiky, modelování, keramiky a alternativních technik
 • vyučujeme v Čakovicích i v Satalicích
 • děti jsou zařazovány do ročníků podle věku

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

 • vyučujeme POUZE V Čakovicích
 • nabízí studium recitace, jevištní mluvy, dramatické přípravy – základy hereckého projevu
 • děti jsou zařazovány do ročníků podle věku

TANEČNÍ OBOR

 • vyučujeme POUZE v Satalicích
 • nabízí studium tance klasického (balet), lidového a současného
 • děti jsou zařazovány do ročníků podle věku

podrobnosti na www. zusmariepodvalove.cz

3) CO SI PŘIPRAVIT: 

Posuzujeme předpoklady ke studiu

HUDEBNÍ OBOR

ověřuje tyto dovednosti:    

 • hudební sluch a rytmické cítění (zpěv připravené písně, rozpoznávání vysokých a nízkých tónů, opakování jednoduché melodie, vytleskání rytmu)
 • ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem

VÝTVARNÝ OBOR

uchazeč:

 • přinese s sebou 5 prací
 • NAKRESLÍ NA ZADANÉ TÉMA PO DOBU PŘIBLIŽNĚ 60 MINUT

(výtvarné potřeby budou k dispozici)

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

uchazeč:

 • PŘEDVEDE ZPAMĚTI 1 BÁSEŇ
 • komisi předloží na papíru název básně, jejího autora, případně název básnické sbírky

TANEČNÍ OBOR

uchazeč:

 • PŘEDVEDE RYTMICKÁ A SLUCHOVÁ CVIČENÍ, PŘÍPADNĚ IMPROVIZACI
 • DÍVKY – OBLEČENÍ: legíny + tričko

              OBUV ponožky nebo cvičky – ne však nutně

              DLOUHÉ VLASY v culíku

 • CHLAPCI – OBLEČENÍ: legíny nebo tepláky (ne však volné) + tričko

                  OBUV: ponožky nebo cvičky – ne však nutně

V letošním roce se lze přihlásit na talentovou zkoušku pouze přes rezervační systém. Kdo nebude přihlášen, nebude přezkoušen.

POSTUP: 

– Kliknutím na odkaz se Vám otevře rezervační systém pro daný termín a lokalitu, kde zkouška proběhne.

–  vybíráte si  nejen čas, ale také komisi, která Vaše dítě přezkouší. Komise jsou  označené písmeny A, B, C.  Je jedno, ke které komisi se napíšete, pouze si vyberte správný obor (hudba, LDO, výtvarný apod.)  Jakmile uskutečníte výběr termínu, vyplníte si příslušné údaje a  poznamenejte si písmeno komise a učebnu, ve které zkouška proběhne.

– Aby se zamezilo shlukování osob, dostavte se k učebně, kde zkouška proběhne ne dříve než 5 minut před jejím zahájením.

– Uchazeče smí doprovázet pouze jedna osoba.