Další termín talentových zkoušek

Pro velký zájem vypisujeme ještě další termín talentových zkoušek na 11. června 16.00 – 18.00 pro obor Hudba – Čakovice

V letošním roce se lze přihlásit na talentovou zkoušku pouze přes rezervační systém na tomto odkazu. Odkaz bude pro termín 11. 6. funkční od 15. 5. Kdo nebude přihlášen, nebude přezkoušen. Systém neodesílá žádné emaily o registraci. Pokud vše proběhne správně, budete ihned po registraci na tuto skutečnost upozornění. Stránku tedy prosíme nezavírejte do doby, dokud se zcela nenačte a zbytečně nevyvolávejte další načítání.

POSTUP: 

– Kliknutím na odkaz se Vám otevře rezervační systém pro daný termín a lokalitu, kde zkouška proběhne.

–  vybíráte si  nejen čas, ale také komisi, která Vaše dítě přezkouší. Komise jsou  označené písmeny A, B, C.  Je jedno, ke které komisi se napíšete, pouze si vyberte správný obor (hudba, LDO, výtvarný apod.)  Jakmile uskutečníte výběr termínu, vyplníte si příslušné údaje a  poznamenejte si písmeno komise a učebnu, ve které zkouška proběhne.

– Aby se zamezilo shlukování osob, dostavte se k učebně, kde zkouška proběhne ne dříve než 5 minut před jejím zahájením.

– Uchazeče smí doprovázet pouze jedna osoba.

INFORMACE O STUDIU:

HUDEBNÍ OBOR

  • děti od 5 let jsou přijímány pouze na sborový zpěv
  • děti, které v září 2024 nastoupí do 1. tř. ZŠ jsou přijímány do přípravné hudební výchovy (jedná se o skupinovou výuku, ve které žáci aktivizují a prohlubují své pěvecké, rytmické, poslechové a pohybové dovednosti), studium nástroje následuje od 2. pololetí, případně září 2025 (celkem 2 vyučovací hodiny týdně)
  • děti, které v září 2024 nastoupí do 2. tř. ZŠ jsou přijímány ke studiu na nástroj a zároveň studiu hudební nauky (celkem 2 vyučovací hodiny týdně)
  • ve 4. ročníku si žáci vybírají další povinně volitelný předmět (celkem 3 vyučovací hodiny týdně)
  • v Čakovicích nabízíme studium hry na klavír, keyboard, akordeon, housle, violu, violoncello, flétnu zobcovou a příčnou, klasickou kytaru a elektrickou kytaru, harfu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv a hudební nauku
  • v Satalicích vyučujeme hru na klavír, keyboard, flétnu zobcovou a příčnou, klarinet, saxofon, housle, violu, violoncello, klasickou kytaru, bicí nástroje, sólový zpěv a hudební nauku

podrobnosti na: www.zusmariepodvalove.cz

3) CO SI PŘIPRAVIT: 

Posuzujeme předpoklady ke studiu

HUDEBNÍ OBOR

ověřuje tyto dovednosti:    

  • hudební sluch a rytmické cítění (zpěv připravené písně, rozpoznávání vysokých a nízkých tónů, opakování jednoduché melodie, vytleskání rytmu)
  • ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem