Informace o studiu

Základní umělecká škola Marie Podvalové nabízí studium ve čtyřech oborech:

 • v hudebním a výtvarném v Čakovicích i Satalicích
 • v literárně – dramatickém pouze v Čakovicích
 • v tanečním oboru  pouze v Satalicích 

FORMY STUDIA PLATÍ PRO VČECHNY OBORY:

 • Přípravné studium pro žáky ve věku 5 – 6 let – nejvýše 2 ročníky 
 • Základní studium I.stupně pro žáky od 7 let – 7 ročníků
 • Základní studium II. stupně pro žáky od 14 let – 4 ročníky
 • Studium pro dospělé je určeno zájemcům od 18-ti let – 4 ročniky 

V jednotlivých oborech základního uměleckého vzdělávání se organizuje individuální, skupinová a kolektivní výuka.

Žáci jsou vybíráni ke studiu na základě přijímacího výběrového řízení vždy v květnu a červnu.

Úplatu za vzdělávání stanoví ředitelka školy.
Úplata je splatná v I. pololetí do 15. září, ve II. pololetí do 15. února (viz Vyhláška č. 71/2005 Sb.)


Základní umělecká škola Marie Podvalové organizuje:

 • Koncerty interní žáků
 • Veřejné koncerty se zaměřením i bez (Vánoční, Struny podzimu, Zámecká noc ) 
 • Koncerty pro ZŠ a MŠ
 • Koncert učitelů
 • Výstavy a divadelní a taneční představení
 • Veřejné hodiny pro rodiče žáků přípravného studia
 • Den otevřených dveří
 • Kulturní akce pro občanská sdružení a spolky v regionu
 • Charitativní akce formou koncertů, výstav, sbírek a dárků ve prospěch potřebných dětí, dospělých a ohrožených zvířat