Soubory

V ZUŠ Marie Podvalové působí celá řada souborů. Všechny děti v hudebním oboru projdou výukou souborové hry. Některé soubory působí na škole řadu let a žáci v nich zůstávají po celou dobu studia.