Informace k zahájení školního roku 2022-23

Od pondělí 5. září bude probíhat výuka v individuálních hudebních oborech. Od 12. září bude probíhat výuka hromadných předmětů. Výtvarný obor Literárně dramatický obor Taneční obor Hudební nauka Hudební seminář Od 19. září bude probíhat výuka sboru Kalamajka. O přidělení nových žáků k učitelům nebo o přestupu k novému učiteli je možné se informovat od […]

Pokračovat ve čtení


Zápis do hudební nauky, hudebního semináře a sboru Kalamajka

V případě, že jste se dosud nezapsali do hudební nauky nebo hudebního semináře, přihlaste se na telefonu 777291919 – M. Kozinová Rozvrh HN a HS Školní rok 2022/23 HUDEBNÍ NAUKA (HN) a PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA (PHV) vyučují: Bc. Jana  Kasanová, PaedDrMgr. Dominika Vašků,  Bc. Vladimíra Jakimeczková,  Mgr. Pavlína Křováčková, Markéta Kozinová PhD,

Pokračovat ve čtení


Výsledky talentových zkoušek pro školní rok 2022-23

Výsledky talentových zkoušek jsou publikovány pod číslem, které žák obdržel při talentových zkouškách. Přijatí žáci budou do 15. července kontaktováni dopisem, ve kterém obdrží přihlášku. Tu musí vyplněnou poslat zpět na ZUŠ Marie Podvalové. Na konci srpna sledujte prosím webové stránky školy. Budou na nich informace o domluvě rozvrhu a zápisu do hromadných předmětů V […]

Pokračovat ve čtení


Neviditelná výstava

 Srdečně gratulujeme k čestnému uznání Claudii Růžičkové a Markétě Pěkné v soutěži „Pestrý svět 2021/22“ (vyučující P. Vyklická). Výtvarná soutěž Pestrý svět, je určena dětem od 6 do 18 let a koná se pod záštitou Neviditelné výstavy a Nadačního fondu Krasohled.  Cílem soutěže je propojit dvojí způsob vnímání – vnímání dětí se zrakovou vadou a jejich […]

Pokračovat ve čtení


Epidemiologická opatření ve školním roce 2021-22

Epidemiologická opatření v novém školním roce Základní umělecké školy nejsou zařazeny do screeningového testování žáků. Jediným opatřením zůstává zakrytí úst a nosu rouškou (do 15 let) nebo respirátorem (nad 15 let) a to pouze ve společných prostorách školy. Vstup rodičů a dalších návštěvníků do školy je omezen na nejnutnější jednání. Školu mohou navštěvovat pouze zdraví žáci. […]

Pokračovat ve čtení