Úplata za vzdělávání ve školním roce 2023/24

MŠMT stanoví podle § 112 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,o  předškolním ,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) – Vyhlášku o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.,§ 8 této Vyhlášky upravuje úplatu za vzdělávání ve školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí

Číslo účtu: 203620277

Kód banky: 0100

Výše úplaty za vzdělávání na školní rok  2023 / 2024  je stanovena takto:

HUDEBNÍ OBOR

 pololetně

Přípravná hudební výchova (PHV)
PHV + hud. nástroj/sól. zpěv  – skupinově                         PHV + hud. nástroj/sól. zpěv  – individuálně                                  
1.500,- Kč 1.800,- Kč 2200,- Kč
Základní studium I. a II. stupeň ( včetně Hudební nauky):45 – 70 min./týdně    2.200,- Kč
Skupinové vyučování – dvou a více žáků ( včetně Hudební nauky)(hlasová výchova, zobcová flétna, kytara, trubka, klávesové nástroje )1.800,- Kč
Pěvecký sbor – hlavní předmět 1.200,- Kč
Komorní, čtyřruční, souborová a orchestrální  hra – hlavní předmět 1.200,- Kč

poznámka

  • žák, který má jako hlavní předmět HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ / HLASOVÁ VÝCHOVA pěvecký sbor neplatí

VÝTVARNÝ OBOR

Přípravná výtvarná výchova1.500,- Kč
Základní studium I. a II. stupeň2.200,- Kč

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR

Přípravná dramatická výchova1.500,- Kč 
Základní studium I. a II. stupeň2.200,- Kč

TANEČNÍ OBOR

Přípravná taneční výchova1.500,- Kč 
Základní studium I. a II. stupeň2.200,- Kč


STUDIUM pro dospělé – 
všechny obory

výdělečně činní  4.500,- Kč 
studující (SŠ, Konzervatoř, VOŠ, VŠ – denní studium)2.800,- Kč

poznámka:

  • úplata za vzdělávání je splatná: v prvním pololetí do 15. září, ve druhém pololetí do 15. února (viz. vyhláška č. 71/2005 Sb.v platném znění)