Bc. Jana Kasanová

PŘÍČNÁ A ZOBCOVÁ FLÉTNA

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA, HUDEBNÍ NAUKA

vyučuje: 

Satalice: pondělí – učebna 15, 16 – patro

Čakovice: pátek – učebna č. 9 patro

                úterý + čtvrtek – učebna 11, patro

kontakt: jana.kasanova@zusmariepodvalove.cz