Kateřina Berkovcová, DiS.

Klavír

Vyučuje: Čakovice středa, čtvrtek učebna č. 15

Kontakt: katerina.berkovcova@zusmariepodvalove.cz