Pavel Braha, dipl.um.

KLAVÍR, KEYBOARD 

vyučuje:

Čakovice: pondělí – učebna č. 9 patro

                středa + čtvrtek – učebna 23 – zadní vchod, patro

Satalice: pátek – učebna 18 – patro

kontakt: pavel.braha@zusmariepodvalove.cz