Výtvarný obor

Pod vedením kvalifikovaných odborníků nabízí kvalitní a smysluplné trávení volného času dětí, tvořivé setkávání a poznávání světa kolem nás prostřednictvím výtvarného umění.

Nabízíme:

  • přípravnou výtvarnou výchovu pro nejmladší žáky (kresbu, malbu, grafiku)
  • plastickou a prostorovou tvorbu (modelování, kašírování, tvarování materiálu, keramiku)
  • textilní tvorbu (tkaní, batikování, tisk)
  • objektovou a akční tvorbu (výtvarné hry v parku)
  • výrobu masek a dekorací

Výstavy v regionu, spolupráci s ostatními školami v městské části,
výtvarnou výzdobu kulturně-společenských akcí.
Účast na soutěžích a přehlídkách.

vyučují: 

MgA. Jana Anděličová

Mgr. Pravomila Vyklická

Mgr. Klára Podlahová