Sergej Rachmaninov – Koncert pro dva klavíry

Základní umělecká škola Marie Podvalové si vás dovoluje pozvat na koncert pro dva klavíry Sergeje Rachmaninova v podání pedagožky naší základní umělecké školy Andrey Mottlové a profesora Pražské konzervatoře Michala Rezka.