Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

VÝSLEDKY – HUDEBNÍ OBOR Čakovice i Satalice

HO 1přijat/aHO 21nepřijat/aHO 41přijat/aHO 61přijat/aHO 81přijat/a
HO 2přijat/aHO 22nepřijat/aHO 42přijat/aHO 62přijat/aHO 82přijat/a
HO 3přijat/aHO 23přijat/aHO 43nepřijat/aHO 63nepřijat/aHO 83přijat/a
HO 4přijat/aHO 24přijat/aHO 44nepřijat/aHO 64přijat/aHO 84přijat/a
HO 5přijat/aHO 25přijat/aHO 45přijat/aHO 65nepřijat/aHO 85přijat/a
HO 6přijat/aHO 26nepřijat/aHO 46přijat/aHO 66přijat/aHO 86přijat/a
HO 7přijat/aHO 27přijat/aHO 47přijat/aHO 67přijat/aHO 87přijat/a
HO 8přijat/aHO 28přijat/aHO 48přijat/aHO 68přijat/aHO 88nepřijat/a
HO 9přijat/aHO 29přijat/aHO 49přijat/aHO 69přijat/aHO 89nepřijat/a
HO 10přijat/aHO 30přijat/aHO 50přijat/aHO 70přijat/aHO 90přijat/a
HO 11přijat/aHO 31přijat/aHO 51přijat/aHO 71přijat/aHO 91přijat/a
HO 12přijat/aHO 32nepřijat/aHO 52přijat/aHO 72přijat/aHO 92přijat/a
HO 13nepřijat/aHO 33přijat/aHO 53přijat/aHO 73nepřijat/aHO 93přijat/a
HO 14nepřijat/aHO 34přijat/aHO 54přijat/aHO 74přijat/aHO 94přijat/a
HO 15nepřijat/aHO 35přijat/aHO 55přijat/aHO 75přijat/aHO 95přijat/a
HO 16přijat/aHO 36přijat/aHO 56přijat/aHO 76přijat/aHO 96přijat/a
HO 17přijat/aHO 37přijat/aHO 57nepřijat/aHO 77přijat/aHO 99nepřijat/a
HO 18přijat/aHO 38přijat/aHO 58nepřijat/aHO 78přijat/aHO 100přijat/a
HO 19přijat/aHO 39nepřijat/aHO 59přijat/aHO 79přijat/a  
HO 20nepřijat/aHO 40nepřijat/aHO 60přijat/aHO 80přijat/a  

VÝSLEDKY – TANEČNÍ OBOR SATALICE

TO 1nepřijat
TO 2přijat
TO 3přijat
TO 4nepřijat
TO 5přijat
TO 6přijat
TO 7přijat
TO 8přijat
TO 9přijat
TO 10přijat
TO 11přijat

VÝSLEDKY – LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR ČAKOVICE

LDO 1přijat
LDO 2přijat
LDO 3přijat
LDO 4přijat
LDO 5přijat
LDO 6přijat
LDO 7přijat
LDO 8přijat

VÝSLEDKY VÝTVARNÝ OBOR

Čakovice

Přijatí

PořadíČíslo žáka
1.71
2.68
3.92
4.53
5.54
6.73
7.67
8.76
9.91
10.64
11.70
12.60
13.52
14.86
15.66
16.75
17.61
18.88
19.63
20.84
21.56
22.82
23.57
24.79
25.55
26.74
27.78
28.65
29.81
30.88

Nepřijatí

PořadíČíslo žáka
31.89
32.69
33.85
34.83
35.59
36.72
37.77
38.62
39.80
40.87

Satalice

Přijatí

1.9
2.17
3.3
4.6
5.16
6.12
7.15
8.13
9.1
10.7
11.2

Nepřijatí

12.10
13.4
14.11
15.5
16.8
17.14

Přijímací výběrové řízení na školní rok 2020 – 2021

1) TERMÍNY:

29. 5. v Satalicích od 17. 00 do 19. 00

 • taneční obor pouze v tomto termínu

4. 6.  a 9. 6. v Čakovicích od 17,00 do 19,00 hodin

2) INFORMACE O STUDIU:

HUDEBNÍ OBOR

¯  děti od 5 let jsou přijímány pouze na sborový zpěv

¯  děti, které v září 2020 nastoupí do 1. tř. ZŠ jsou přijímány do přípravné hudební výchovy (jedná se o skupinovou výuku, ve které žáci aktivizují a prohlubují své pěvecké, rytmické, poslechové a pohybové dovednosti), studium nástroje následuje od 2. pololetí, případně září 2021 (celkem 2 vyučovací hodiny týdně)

¯  děti, které v září 2020 nastoupí do 2. tř. ZŠ jsou přijímány ke studiu na nástroj a zároveň studiu hudební nauky (celkem 2 vyučovací hodiny týdně)

¯  ve 4. ročníku si žáci vybírají další povinně volitelný předmět (celkem 3 vyučovací hodiny týdně)

¯  v Čakovicích nabízíme studium hry na klavír, keyboard, akordeon, housle, violu, violoncello, flétnu zobcovou a příčnou, klasickou kytaru a elektrickou kytaru, harfu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv a hudební nauku

¯  v Satalicích vyučujeme hru na klavír, keyboard, flétnu zobcovou a příčnou, klarinet, saxofon, housle, violu, klasickou kytaru, bicí nástroje, sólový zpěv a hudební nauku

VÝTVARNÝ OBOR

# nabízí studium kresby, malby, grafiky, modelování, keramiky a alternativních technik

# vyučujeme v Čakovicích i v Satalicích

# děti jsou zařazovány do ročníků podle věku

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

  vyučujeme POUZE V Čakovicích

  nabízí studium recitace, jevištní mluvy, dramatické přípravy – základy hereckého projevu

  děti jsou zařazovány do ročníků podle věku

TANEČNÍ OBOR

Z  vyučujeme POUZE v Satalicích

Z  nabízí studium tance klasického (balet), lidového a současného

Z  děti jsou zařazovány do ročníků podle věku

podrobnosti na www.zuscakovice.cz – Informace – Školní vzdělávací program

3) CO SI PŘIPRAVIT: 

Posuzujeme předpoklady ke studiu. O přijetí žáka rozhoduje na základě výsledků talentové zkoušky ředitelka školy.

HUDEBNÍ OBOR

ověřuje tyto dovednosti:    

 • hudební sluch a rytmické cítění (zpěv připravené písně, rozpoznávání vysokých a nízkých tónů, opakování jednoduché melodie, vytleskání rytmu)
 • ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem

VÝTVARNÝ OBOR

uchazeč:

 • přinese s sebou 5 prací
 • NAKRESLÍ NA ZADANÉ TÉMA PO DOBU PŘIBLIŽNĚ 60 MINUT

(výtvarné potřeby budou k dispozici)

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

uchazeč:

 • PŘEDVEDE ZPAMĚTI 1 BÁSEŇ
 • komisi předloží na papíru název básně, jejího autora, případně název básnické sbírky

TANEČNÍ OBOR

uchazeč:

 • PŘEDVEDE RYTMICKÁ A SLUCHOVÁ CVIČENÍ, PŘÍPADNĚ IMPROVIZACI
  • DÍVKY – OBLEČENÍ: legíny + tričko

OBUV ponožky nebo cvičky – ne však nutně

              DLOUHÉ VLASY v culíku

 • CHLAPCI – OBLEČENÍ: legíny nebo tepláky (ne však volné) + tričko

OBUV: ponožky nebo cvičky – ne však nutně

V letošním roce se lze přihlásit na talentovou zkoušku pouze přes rezervační systém. Kdo nebude přihlášen, nebude přezkoušen.

POSTUP: 

– Kliknutím na odkaz se Vám otevře rezervační systém pro daný termín a lokalitu, kde zkouška proběhne.

– Před vstupem do rezervačního systému je zapotřebí buď odkliknout souhlas (I Accept) s využitím služby Doodle a zpracováním Vašich osobních údajů (např. IP 

  adresa) pro účely rezervace nebo máte možnost (Show Purposes) upravit rozsah Vašeho souhlasu.

– Zakliknutím vybíráte nejen čas, ale také komisi, která Vaše dítě přezkouší. Komise jsou tři a jsou označené písmeny A, B, C. Písmeno je uvedeno u časového údaje.    Jakmile uskutečníte výběr termínu, poznamenejte si písmeno komise a učebnu, ve které zkouška proběhne.

– Aby se zamezilo shlukování osob, dostavte se k učebně, kde zkouška proběhne ne dříve než 5 minut před jejím zahájením.

– Uchazeče smí doprovázet pouze jedna osoba.

25. květen Satalice:

https://www.doodle.com/…s85

4. červen Čakovice:

https://doodle.com/…tvw

9. červen Čakovice:

https://doodle.com/…exf