Opatření

Základní umělecká škola Marie Podvalové, Cukrovarská 1, 196 00 Praha 9

Opatření  k  zajištění  bezpečného  provozu  ZUŠ

neposílejte, prosím, nachlazené děti do vyučování

dbejte,  aby děti měly papírové kapesníky a s sebou roušku

ve škole jsou na chodbách k dispozici dezinfekční prostředky

klaviatury budou po každém žákovi dezinfikovány

prosíme  rodiče aby zbytečně nechodili do školy

veřejné akce školy (koncerty, výstavy, divadelní představení) budou organizovány podle aktuální situace

ZUŠ se řídí Manuálem, který je k nahlédnutí na webových stránkách MŠMT