Další termín talentových zkoušek

Pro velký zájem vypisujeme další termín talentových zkoušek pro obor hudba na 8. 6. 2023 od 16.00 do 18.00

Registrace probíhá přes systém na tomto odkazu. Odkaz bude zprovozněn 9.5.2023 od 8.00. Po zápisu do systému se objeví hlášení, že přihlášení proběhlo úspěšně. Systém neposílá potvrzovací email, prosíme, abyste si čas zkoušky poznamenali.

2) INFORMACE O STUDIU:

HUDEBNÍ OBOR

  • děti od 5 let jsou přijímány pouze na sborový zpěv
  • děti, které v září 2023 nastoupí do 1. tř. ZŠ jsou přijímány do přípravné hudební výchovy (jedná se o skupinovou výuku, ve které žáci aktivizují a prohlubují své pěvecké, rytmické, poslechové a pohybové dovednosti), studium nástroje následuje od 2. pololetí, případně září 2023 (celkem 2 vyučovací hodiny týdně)
  • děti, které v září 2023 nastoupí do 2. tř. ZŠ jsou přijímány ke studiu na nástroj a zároveň studiu hudební nauky (celkem 2 vyučovací hodiny týdně)
  • ve 4. ročníku si žáci vybírají další povinně volitelný předmět (celkem 3 vyučovací hodiny týdně)
  • v Čakovicích nabízíme studium hry na klavír, keyboard, akordeon, housle, violu, violoncello, flétnu zobcovou a příčnou, klasickou kytaru a elektrickou kytaru, harfu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv a hudební nauku
  • v Satalicích vyučujeme hru na klavír, keyboard, flétnu zobcovou a příčnou, klarinet, saxofon, housle, violu, violoncello, klasickou kytaru, bicí nástroje, sólový zpěv a hudební nauku

3) CO SI PŘIPRAVIT: 

Posuzujeme předpoklady ke studiu

HUDEBNÍ OBOR

ověřuje tyto dovednosti:    

  • hudební sluch a rytmické cítění (zpěv připravené písně, rozpoznávání vysokých a nízkých tónů, opakování jednoduché melodie, vytleskání rytmu)
  • ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem