Taneční obor

Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné i duševní.

Nabízíme pohybové a taneční dovednosti, ale také správné návyky v oblasti estetického a etického chování.