Výuka hudební nauky přes google classroom

Vážení rodiče,

od 1. února začínáme vyučovat hudební nauky přes Google classroom. Abychom mohli začít vyučovat, potřebujeme Vaši součinnost.

1) Je třeba, abyste se vyjádřili k tomu, zda bude Vaše dítě hodiny nauky přes Google classroom navštěvovat nebo zda preferujete i nadále zasílání pracovních listů. Toto vyjádření spolu s vybranou hodinou HN prosím napište mailem na adresu marketa.kozinova@zusmariepodvalove.cz do 25. 1. 2021.

2) Pokud bude Vaše dítě hodiny nauky přes Google classroom navštěvovat, je třeba vybrat hodinu, na kterou bude distančně chodit. Vzhledem k tomu, že řada z žáků má nauku spojenou s hodinou nástroje nebo zpěvu, nebylo by možné hodiny nauky podle stávajícího rozvrhu navštěvovat v době, kdy výuka nástrojů bude povolena prezenčně, ale nauka bude probíhat distančně. Děti by se nestihly ze ZUŠ vrátit domů a připravit se.  Z tohoto důvodu máte v příloze rozvrh hodin pro distanční výuku. Můžete si vybrat kteroukoli hodinu příslušného ročníku s tím, že ji dítě bude navštěvovat do konce distanční výuky.

3) Dalším krokem bude přihlášení dítěte do Googlu a také přihlášení do školního mailu, který byl kvůli tomu vytvořen. Podrobnosti zašleme všem zájemcům o výuku přes  Google classroom obratem po obdržení mailu o tom, jak chcete, aby se Vaše dítě nadále HN učilo.

V následujícím textu je podrobný popis, jak se přihlásit na školní email a následně i do Google classroom.