Hudební nauka a hudební seminář 2. pololetí

Ve druhém pololetí jsme zavedli pro žáky výuku hudební nauky přes Google Calssroom. Žáci, kteří se rozhodli zůstat u pracovních listů je budou i nadále dostávat mailem na svoji adresu. K dispozici budou také zde na webu školy. Připomínáme, že pracovní listy vracíte nazpět učitelům.

  1. ročník – a PHV Jana Kasanová, mail: jana.kasanova@zusmariepodvalove.cz
  2. ročník – Dominika Vašků, mail: dominika.vasku@zusmariepodvalove.cz
  3. ročník Jakub Matoušek, mail: jakub.matousek@zusmariepodvalove.cz
  4. 4. ročník Vladimíra Jakimeczková, mail: vladimira.jakimeczkova@zusmariepodvalove.cz
  5. ročník Markéta Kozinová, mail: marketa.kozinova@zusmariepodvalove.cz
  6. Hudební seminář Jiří Kozina, mail: jiri.kozina@zusmariepodvalove.cz

Hudební seminář bude do konce února dostávat nadále pracovní listy, od března se budeme také setkávat přes classroom.

  1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Hudební seminář