Výstava – ZUŠ Praha

Je tomu již rok, co umělecké školství, stejně jako i ostatní oblasti našeho života, postihla omezení spojená s pandemií Covid 19.
Jak se tvořilo ve výtvarných ateliérech škol v době normální prezenční výuky a jaká je současná distanční on-line výuka? Recept na zvládání této neobvyklé situace měl každý učitel svůj, výstava se stala jakousi ZUŠ kuchařkou výtvarného oboru.

Na výstavě, kterou je možné shlédnout 5. 5. – 27. 5. 2021 v prostorách věže Novoměstské radnice na Karlově náměstí, se mohly porovnat různé pedagogické přístupy napříč všemi školami. Zajímavostí výstavy bylo srovnání tvorby v době „předcovidové“ a v době covidové. Výstava nám ukazuje, jak se učitelé vypořádali s novou výzvou a jak do výuky zakomponovali nové postupy.
Výstavy se pracemi svých žáků zúčastnilo 40 učitelů z 16 státních a 1 soukromé ZUŠ v Praze. Naše ZUŠ Marie Podvalové se zde prezentovala pracemi žáků všech 3 vyučujících. MgA. Jany Anděličové, Mgr.Pravomily Vyklické a Mgr. Kláry Podlahové a to pracemi, které vznikly v prezenční i distanční výuce.