Soutěž Základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje

V krajském kole soutěže ZUŠ získala Základní umělecká škola Marie Podvalové řadu ocenění: