Informace k zahájení školního roku 2022-23

Od pondělí 5. září bude probíhat výuka v individuálních hudebních oborech. Od 12. září bude probíhat výuka hromadných předmětů. Výtvarný obor Literárně dramatický obor Taneční obor Hudební nauka Hudební seminář Od 19. září bude probíhat výuka sboru Kalamajka. O přidělení nových žáků k učitelům nebo o přestupu k novému učiteli je možné se informovat od […]

Pokračovat ve čtení


Zápis do hudební nauky, hudebního semináře a sboru Kalamajka

V případě, že jste se dosud nezapsali do hudební nauky nebo hudebního semináře, přihlaste se na telefonu 777291919 – M. Kozinová Rozvrh HN a HS Školní rok 2022/23 HUDEBNÍ NAUKA (HN) a PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA (PHV) vyučují: Bc. Jana  Kasanová, PaedDrMgr. Dominika Vašků,  Bc. Vladimíra Jakimeczková,  Mgr. Pavlína Křováčková, Markéta Kozinová PhD,

Pokračovat ve čtení


Výsledky talentových zkoušek pro školní rok 2022-23

Výsledky talentových zkoušek jsou publikovány pod číslem, které žák obdržel při talentových zkouškách. Přijatí žáci budou do 15. července kontaktováni dopisem, ve kterém obdrží přihlášku. Tu musí vyplněnou poslat zpět na ZUŠ Marie Podvalové. Na konci srpna sledujte prosím webové stránky školy. Budou na nich informace o domluvě rozvrhu a zápisu do hromadných předmětů V […]

Pokračovat ve čtení