Přihlášení do hudební nauky, hudebního semináře a sboru Kalamajka

Přihlašování elektronickou cestou bylo ukončeno. Pokud se ještě dodatečně chcete přihlásit do některého předmětu, volejte zástupkyni ředitele M. Kozinovou (777291919)