Epidemiologická opatření ve školním roce 2021-22

Epidemiologická opatření v novém školním roce

Základní umělecké školy nejsou zařazeny do screeningového testování žáků. Jediným opatřením zůstává zakrytí úst a nosu rouškou (do 15 let) nebo respirátorem (nad 15 let) a to pouze ve společných prostorách školy. Vstup rodičů a dalších návštěvníků do školy je omezen na nejnutnější jednání.

Školu mohou navštěvovat pouze zdraví žáci.

Děkujeme za pochopení a přejeme úspěšný školní rok 2021/2022.

                                               Ivana Heřmánková a kolektiv učitelů

                                               ZUŠ Marie Podvalové